Mobbingle Başa Çıkma Yolları


Mobbing, iş yerinde psikolojik şiddet olarak bilinen bir durum. Daha çok işverenler veya yöneticiler tarafından çalışanlara yapılan ahlaka ve etiğe aykırı manevi bir yıldırmadır. Mobbing yasalara göre bir suç olmasına karşın çalışanların bunu bilmediklerinden veya işsiz kalma korkusundan sessiz kalmaya devam etmektedir. Peki, mobbigle nasıl başa çıkabiliriz?

Psikolojik Şiddetle Bireysel Başa Çıkma Yolları

  1. Öz Saygınızı Koruyun

Herkesin psikolojik şiddete dayanma katsayısı farklıdır. Söz konusu katsayı bireyin “uyum düzeyi”ni ve “direnme sınırları”nı belirler. Psikolojik şiddete karşı direnç gösterip onunla başa çıkmak için, baş vurulacak yollardan biri, özsaygının geliştirilmesidir. Herkesin kişiliğine göre, değişen bir mücadele stratejisi vardır. Olayın özü şudur; ne kadar kendiniz olabiliyorsanız, psiko-teröre karşı koyma yeteneğiniz o oranda yüksek olacaktır. Kendi kişisel baskınızı kendinize kurarsanız diğer baskıları hissetmeyeceksiniz.

2. Mesleki Becerileri ve Yetenekleri Geliştirmek

Psikolojik şiddetin oluşturduğu psikolojik gerilimi azaltmanın bir başka yolu, kişisel ve mesleki nitelikleri, mümkün olduğu kadar hatalardan arındırarak geliştirmektir. Bu tavır, kurbanın kendisine karşı duyduğu güveni ve özsaygısını yükseltir. Özgüveni yüksek bir insan, her tür gerilime karşı daha yüksek direnç gösterir.

3.  Algılama Stratejini Geliştirmek

Her tür psikolojik şiddet faktörü insanın kişilik süzgecinden geçer ve bu kişilik onun psikolojik şiddete tepkisinin ne kadar güçlü olacağını belirler. Kimileri psikolojik şiddete karşı oldukça güçlü bir direnç gösterebilirken, kimileri çok basit psiko-terör karşısında bile yıkıma uğrar. Kurbanın direncinin ölçüsü, psikolojik şiddeti tolere etme katsayısıdır. Kısacası konuyu ne kadar doğru kavrarsak başa çıkmamız da bir o kadar kolay olacaktır.

4. Açık Olun

Öncelikle mobbing durumu içinde olduğunuzun farkında olmalı ve bunun yönetilebilir bir sorun olduğunu kabul etmeniz gerekir. Daha sonra maruz kaldığınız psikolojik şiddetin muhatabı kimse onunla konu hakkında açıkça konuşmak, hissettiklerinizin farkında olmasını sağlamak yararlı olabilir. Bu tür olaylara ilişkin deneyimler, konuşma sırasında durumun devam edeceği takdirde şikayetçi olunacağının söylenmesi tacizcilerin davranışlarına son verdiklerini ortaya koyar.

5. Öğrenilmiş Acizlik İçinde Olmayın 

Mobbingle mücadelede yeterli direnç gösterebilmek için öğrenilmiş/kazanılmış acizlik içinde olmamak gerekir.  Öğrenilmiş acizlik, insanların daha önce yaşadıkları olumsuz duruma ait düşüncelerini diğer ortamlara taşıyarak, başarılı olabilecekleri durumlarda bile pasifleşmeye, özsaygı azalmasına, depresyona ve kronik kaygıya neden olur. 

6. Düşüncelerinizin Gücünü Azaltın

Düşünceler biz farkında olmadan zihnimize yerleşebilir; ancak bu düşüncelerin bize ne kadar etki ettiği, duygularımızı ve düşüncelerimizi ne kadar yönetebildiğimizle ilgilidir. Düşüncelerin gücüyle başa çıkabilmenin en etkili yolu, kendimize bu düşüncelerin ne kadar saçma olduğuna inandırmamızdan geçer.  Bu nedenle aklınıza negatif bir düşüncenin girdiğini hissettiğinizde, bu düşünceyi komik ve saçma bir söylemle özdeşleştirmeniz, size onu kontrol edebilme olanağını verir. Olumsuz düşünceyi özdeşleştirdiğiniz kelime ne kadar saçmaysa, bu düşünceyi ciddileştirmeden ondan kurtulmanız o kadar kolay olacaktır

MOBBİNGLE BAŞA ÇIKMADA İŞ VERENİN ROLÜ

  1. Çözüme Gitme

İlk aşamada işveren psikolojik şiddetin üzerine cesurca gitmeli. Psikolojik şiddetin yayılıp iş kültürünü etkilemesine izin verilmemeli. Yönetici, tarafları yüz yüze getirerek, sorunların açık olarak ve ayrıntılı biçimde tartışılmasını sağlar. Özellikle iletişim ve bilgi eksikliğinden kaynaklanan psikolojik şiddette bu yöntem etkilidir.

2. Güç ve Otorite Kullanma

Bu yöntemde, yönetici gücünü, yetkisini ve otoritesini kullanarak, psikolojik şiddeti ortadan kaldırmaya çalışır. Bu yolu izleyen yönetici, “burada yönetici benim; bu iş böyle olacak!” şeklinde otoriter ifadelerle soruna çözüm yolu arar. Kuşkusuz bu karar ya da emir, taraflar arasında anlaşma sağlamayabilir ama psikolojik şiddeti durdurur. Fakat dikkat edilmeli ki yönetici bu yolu sık kullanırsa, astların morali ve motivasyonu üzerinde olumsuz etki yapar.

3. Kişileri Değiştirme

Psikolojik şiddete neden olan ve bunun kurbanı olan kişiler, örgüt içinde başka birimlere ya da yerlere tayin edilerek, psikolojik şiddetin önlenmesine çalışılır. Etkili bir yol olmasına rağmen, herkes bir nedenle bulunduğu yere alındığı için uygulaması kolay değildir. 

4. Cezalandırma

 Psikolojik şiddetin kişilere ve kuruma zarar verdiği noktada, buna sebep olanlara disiplin yöntemlerini uygulamak ve onları cezalandırmak, şirket çıkarı bakımından bir zorunluluk halini alır. 

NE YAPILMAMALI?

İşyerinde psikolojik şiddetle mücadelede, psikolojik şiddetin varlığını görmezlikten gelmek veya ona uyum göstermek yoluna asla gidilmemelidir. Psikolojik şiddete uyum, karanlığa uyum gibidir. İnsan dışarının aydınlığından, karanlık bir ortama girdiği zaman yavaş yavaş oradaki zayıf ışığı görmeye başlar. Mobbingciyle mücadelede karanlığa uyum gibi bir yaklaşım göstermek, gün ışığına, karanlık ortamların aldatıcı ışık huzmelerini tercih etmek anlamına gelir ki, bu tutum psikolojik şiddetin ömrünü uzatır.

Unutulmamalıdır ki mobbing yasal bir suçtur. Tahammül etmek sizde birçok hasar bırakacaktır. Mobbingle kişisel savaşı yenmek sizin elinizde eğer bunu başaramıyorsanız hiç tereddüt etmeden üslerinize başvurun.


Like it? Share with your friends!

52

Mobbingle Başa Çıkma Yolları

log in

reset password

Back to
log in
Choose A Format
Gif
GIF format