Değişen Bir Dünya Duruşu: Marka Aktivizmi


Aktivizm kelime anlamıyla küresel sorunları gözlemleyip bunlara karşı bir duruş sergilemek ve bu duruşun getirilerinin de farkında olup ona uygun doğrultuda hareket etmek olarak tanımlanabilir.
Günümüz dünyasında belki de sosyal ağların bu kadar büyümesi ve gelişimi nedeniyle küresel konulara duyarlılık kat ve kat arttı. Irkçılık, gelir adaletsizliği, iklim değişimleri, kalitesiz içme suyu, göç, savaşlar, ötekileştirme ve daha birçok güncel soruna karşı bir tavır alabilmek insanlığın erdemi haline geldi. Milyarlarca yıldır içinde yaşamımızı sürdürdüğümüz dünya ve birlikte yaşadığımız insanlığın yanında olmak zorundayız.
Gelişen ve değişen dünyada bu duruş yalnızca bireysellikle sınırlı kalamaz. Artık markalar da hitap ettikleri büyük kitleye dayanarak kendilerine bir anlam yüklemek zorundalar; bu anlam sürdürülebilirlikte, topluma ve doğaya sağladıkları faydada, eşitliklere sağlayacakları katkılarda. Bu, çağa ayak uydurmak isteyen markaların var olabilmek adına bir önceliği çünkü tüketicinin isteği bu yönde. Özellikle mağdur tüketici grupları başta olmak üzere duyarlı müşteriler artık markaların duruşlarına göre alışkanlıklarını yönlendirme eğilimi içindeler. Yapılan araştırmalara göre Z ve Y kuşaklarının büyük bir çoğunluğu aynı dünya görüşünü paylaşmadığı markalara mesafeli yaklaşıyor. Bunun yanında diğer kuşaklarda bu durum pek de söz konusu olmamakla birlikte, Z kuşağının neredeyse tamamı amacı olan bir markayı desteklemek isteyeceklerini de belirtiyor. Genç, dinamik nesil için “amaç” artık her zamankinden daha büyük ve daha önemli bir olgu.
21.yüzyılda yaşanan pandemi süreci ardından Amerika’da başlayıp dünyaya yayılan ırkçılık karşıtı hareket sonrası özgürlük, sosyal farkındalık, fırsat eşitliği, mutluluk, sağlık gibi kavramlar markaların sürdürülebilir planlar geliştirmesine sebep oldu. Markaların bu planları içselleştirmeleri; müşterileri ile daha inanılır, şeffaf ve güvenli bağlar kurmalarını sağlayacaktır.
Her markanın hizmet ettiği toplumsal bir amacın olacağı bir dönemdeyiz. Tüketicilerin de yaşanan bu global değişim sonrası satın alma tercihleri markaların ürünlerinden çok, dünyaya ve topluma sunduğu faydaya göre şekillenecek.


Like it? Share with your friends!

5

Değişen Bir Dünya Duruşu: Marka Aktivizmi

log in

reset password

Back to
log in
Choose A Format
Gif
GIF format