Daha Önce Duymadığınız 14 Psikolojik Rahatsızlık


Fregoli Sendromu
Kişi, farklı insanların aslında görünüşlerini değiştirebilen ve farklı kişiler gibi davranıp hareket edebilen aynı insanlar olduğuna inandığı bir rahatsızlıktır.

Capgras Sanrısı
Bu psikolojik rahatsızlık söz konusu olan kişi, çok yakınlarındaki birinin ona tamamen benzeyen bir sahtekarla yer değiştirdiğine inanır.

Cotard Sanrısı
Bu psikolojik rahatsızlık kişiyi ölü olduğuna ya da var olmadığına dair sanrısal bir inanışa sürükler.

Paramnezi
Bu rahatsızlık, bir yerin replikasının yapılmış olduğuyla karakterize edilmektedir. Yani bu psikolojik rahatsızlıktan muzdarip kişiler bir mekanın aynı zamanda iki kopyası olduğuna inanır.

Kudüs Sendromu
Obsesif fikirlerin, sanrıların ve dinsel deneyimle alakalı diğer temaların varlığıyla bağdaştırılır.

Yabancı El Sendromu
Bu rahatsızlıktan muzdarip olan insanlar ellerinin kendilerine ait olmadığına, kendilerinden ayrı bir kontrolü olduğuna inanırlar.

Mikropsi veya Makropsi
Bu rahatsızlık imgelerin, görüntülerin, mekan ve zaman algısının bozulup karman çorman olduğu sinirsel bir durumdur.

Paris Sendromu
Fransa’nın başkenti olan Paris’i ziyaret eden Japon vatandaşlarda görülmüştür.

Çözülmeli Füj
Bu sıkıntıdan muzdarip olan kişi beklenmedik bir anda ve anlaşılmaz şekilde, kim olduğunun farkında olmadan ve oraya nasıl geldiği hakkında hiçbir fikre de sahip olmadan bir yerden bir yere dolaşır.

Yabancı Aksan Sendromu
Bu psikolojik rahatsızlık ise kişinin kendi ana dilini başka bir dilin aksanıyla konuşması ile ortaya çıkar.

Stockholm Sendromu
Kaçırılan kişinin kendisini kaçıran kişiye sempati ve bağlılık geliştirmesiyle meydana gelir.

Stendhal Sendromu
Bir kişide bir sanat eseri üzerinde düşünürken ortaya çıkan fiziksel ve duygusal anksiyete, çözülmeli deneyimler ve hatta halüsinasyonlarla ortaya çıkan bir durumdur.

Diyojen Sendromu
Aşırı ilgisizlik, sosyal izolasyon, çöp toplamaya duyulan kompulsif bir takıntıyla tanımlanır.

Lima Sendromu
Rehin alınan kişiler değil de rehin alan kişiler sempati ve bağlılık duymaya başlar ve rehin aldıkları kişilerin ihtiyaç ve arzularına yenilirler.


Like it? Share with your friends!

8

Daha Önce Duymadığınız 14 Psikolojik Rahatsızlık

log in

reset password

Back to
log in
Choose A Format
Gif
GIF format